Сьогодні відомі три найважливіших інформаційних технології: Інтернет (як - мережа комп'ютерів, об'єднаних каналами з протоколами ТСР\ІР для зв'язку ), Веб (як мережа сайтів, що використовують гіперпосилання для переходів і Грід (як обчислювальної інфраструктури, яка забезпечує безперебійний доступ до обчислювальних потужностей і ресурсів зберігання даних, розподілених по всьому світу).
В НТУУ «КПІ» на кафедрі системного проектування викладається магістерський курс ”Грід – технології для розподілених обчислень та обробки даних ”, для забезпечення якого в 2008 році було видано навчальний посібник «Вступ до Grid-технологій в науці і освіті» ( http://moodle.ntu-kpi.kiev.ua). В додатковому матеріалі для цього курсу досліджена еволюція Грід- систем на шляху до семантичних (або „розумних”) Грід, в яких інформація і послуги мають чітке визначення, що надає можливість комп'ютерам і людям працювати в кооперації зі знанням, а не з інформацією, як то робиться зараз, і які базуються на семантичних Веб, заснованих на метаданих, онтологіях і програмних агентах. Розглянуті підходи до опису і формуванню онтологій даних і веб- та грід – сервісів, їх взаємодії, а також архітектури і існуючі реалізації семантичних Грід- систем. Поєднання веб- і грід- технологій дозволяє спростити механізм пошуку, відбору та обробки інформації, особливо в світлі нещодавно розпочатих у Веб- середовищі проектів побудови семантичних енциклопедій, баз знань, лексичних баз розмовних мов та інших.

Призначений для магітерської підготовки за новою спеціальністю „ Системне проектування”, але може бути корисним і для інших спецальностей напрямків „Комп’ютерні науки” і „ Комп’ютерна інженерія”.
Петренко А.І., Булах Б.В.,Хондар В.С/ Семантичні грід- технології для науки і освіти:додатковий матеріал.
Досліджено еволюцію Грід-систем на шляху до семантичних (або „розумних”) Грід, в яких інформація і послуги мають чітке визначення, що надає можливість комп'ютерам і людям працювати в кооперації зі знанням, а не з інформацією, як то робиться зараз, і які базуються на семантичних Веб, заснованих на метаданих, онтологіях і програмних агентах. Розглянуті підходи до опису і формування онтологій даних і веб- та грід – сервісів, їх взаємодії, а також архітектури, і існуючі реалізації семантичних Грід- систем. Поєднання веб- і грід- технологій дозволяє спростити механізм пошуку, відбору та обробки інформації, особливо в світлі нещодавно розпочатих у Веб- середовищі проектів побудови семантичних енциклопедій, баз знань, лексичних баз розмовних мов та інших.

Для магістерської підготовки за новою спеціальністю „Системне проектування”, але може бути корисним і для інших спеціальностей напрямків „Комп’ютерні науки” і „Комп’ютерна інженерія”.
Курс рассматривает вопрос создания, внедрения в инфраструктуру и использования Грид-сервиса основанного на архитектуре OGSA.
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
У курсі проведено аналіз концепції, архітектури та ресурсів сучасних Grid; систематизовані відомості про методи побудови архітектур розподілених систем з використанням технології Grid; отримано результати дослідження поточного стану галузі, вивчення технологій побудови Grid систем, використовуваного програмного забезпечення для побудови таких систем; описані проекти побудови Grid інфраструктури в Україні.  Призначений для  магітерської підготовки за новою спеціальністю „ Системне проектування”, але може бути корисним  і для інших спецальностей напрямків „Комп’ютерні науіи”  і „ Комп’ютерна інженерія”.