Сучасне розуміння суспільного споживання акцентується на поняттях актуальності і якості. Це вимагає збільшення складності і динамізму виробництва при гарантованому рівні якості. Саме ці завдання дозволяє вирішувати застосування положень проектного менеджменту при вирішенні інженерних задач.

Основна мета курсу – ознайомити студентів із міжнародними правилами ведення проектів і навчити методикам інженерних розробок відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів. Матеріал подається на основі стандарту управління проектами PMBOK і стандарту АСУ ГОСТ 34 і ГОСТ19.